DDC foundation

Tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden wordt vaak onderschat. Vastgesteld kan worden dat slechte mondgezondheid een negatieve invloed heeft op de algehele conditie. Door gebrek aan tandheelkundige hulp is deze zorg voor de inwoners buiten de steden nauwelijks beschikbaar. Hoewel er door charitatieve instellingen medische projecten worden opgezet, bieden deze niet altijd de mogelijkheid hiervan te profiteren. DDC zendt twee maal per jaar teams uit naar het zuidelijke deel van Kenia om daar tandheelkundige hulp te verlenen op scholen. Daarnaast heeft DDC twee klinieken waar COHO’s (Community Oral Health Officer) werken. Tegen een geringe vergoeding kan iedereen zich er laten behandelen.

Uit de ervaring van de afgelopen jaren is gebleken, dat het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne zeer succesvol is bij kinderen. DDC richt zich hiermee dus vooral op de jeugd. Door het geven van voorlichting en instructie, aangepast aan de lokale omstandigheden, wordt geprobeerd de preventie te optimaliseren. De behandelingen van hun pijnklachten zijn voor de kinderen een verlichting. Kinderen, die pijn hebben, slapen en eten niet, gaan dan niet meer naar school en leren dus niet. De bevolking is erg blij met alle hulp en zorg.

 

 

 

 

 

 

“Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Nadat ik de reis 2 keer heb uitgesteld i.v.m. mijn eigen gezondheidsproblemen, ga ik op 11 februari 2018 eindelijk terug naar Afrika. Een continent waar ik  tijdens mijn studie Tandheelkunde 2 maanden rondgereisd heb en waarvan ik destijds dacht dat ik er snel weer terug zou zijn. Nu ruim 20 jaar later vertrek ik samen met een team van nog 15 andere professionals uit de mondzorg namens Dutch Dental Care naar Mombasa Kenia.

Daar zullen wij gedurende bijna 2 weken, scholen, die van te voren geselecteerd zijn, bezoeken en bij ruim 1000 kinderen, hun begeleiders en leraren een mondonderzoek doen en waar nodig hen behandelen. Preventie door middel van poetsinstructies aan de kinderen, maar ook aan de leraren en vooral de moeders van de kinderen is ook een belangrijk onderdeel. We verstrekken tandpasta en tandenborstels, zodat ook na ons vertrek dit voort gezet kan worden. Om de 3 jaar bezoeken we dezelfde scholen weer opnieuw en wordt het bezoek van de vorige keer geëvalueerd.

De organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers en mensen die zelf de kosten betalen van hun reis en verblijf ter plaatse. Daarnaast zijn sponsorgelden zeer welkom om ook de benodigde apparatuur en hulpmiddelen te kunnen aanschaffen en onderhouden.

Er staat een klein groen spaarvarkentje op de balie waar u uw bijdrage in kunt stoppen. Ik zorg er dan voor dat het op de juiste plek terecht komt. U kunt ook direct geld overmaken ten behoeve van de DDC foundation op rek. nr. : NL47RABO0.13.68.09.464 onder vermelding van Sponsoring Dutch Dental Care. Uw bijdrage zal goed besteed worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptioniste aan de balie”