Onze praktijk

De naam MondZorg Centraal doet recht aan de bedrijfsfilosofie en uitgangspunten die worden gehanteerd. De zorg voor uw mond staat in alles centraal. U zult door het, reeds lang bestaande, ervaren team van 3 tandartsen, 1 mond- hygiëniste, 2 preventie-assistentes, 1 assistente en 2 receptionistes behandeld worden volgens de kwaliteitsnormen. Uitgangspunt daarbij is om de gezondheid van uw mond op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Dit om uw gebit, zo lang als dat mogelijk is, te behouden. Daarbij staat uw eigen keuze centraal. Ieder lid van het team is verantwoordelijk voor een deel daarvan (zie onze Visie).

Maak uw wensen aan ons kenbaar en deze zullen op een zo goed mogelijke wijze worden ingevuld.

Kinderen

Ook voor kinderen is het belangrijk dat zij al op jonge leeftijd in aanraking komen met de tandarts. Vanaf ongeveer 2 jaar zullen wij al spelenderwijs naar de tandjes van uw kind kijken en u daar waar nodig adviezen geven. Dit om er voor te zorgen dat uw kind later een gezond en sterk gebit zal hebben.

Specialisaties

Verder werken wij samen met verschillende andere collega’s waaronder implantologen, kaakchirurgen, een endodontoloog, orthodontisten en parodontologen, zodat wij u meestal goed van dienst kunnen zijn in de meest uiteen lopende situaties.

Kortom, voor bijna al uw tandheelkundige zaken kunt u bij MondZorg Centraal terecht.

Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!

  • Algemene tandheelkunde
  • Prothesen op implantaten
  • Kindertandheelkunde
  • Mondhygiene